V Regionální síti 4 dojde ke změně vysílacích lokalit v Praze a středních Čechách

Společnost Prague Digital TV s.r.o. provozující Regionální síť 4 (RS4), upozorňuje diváky, kteří přijímají televizní signál na kanále 46 (674MHz) z lokalit Ládví, Strahov a Zelený pruh, že dne 28. 12. 2023 v 10:00 hodin, dojde na těchto lokalitách k ukončení vysílání. Bezprostředně bude nově zahájeno vysílání se stejnými parametry sítě i kanálu (46) z lokality Praha-město (telekomunikační věž na Žižkově) s vertikální polarizací a vyzářeným výkonem 10kW. V síti RS4 je šířen program Praha TV.

Určitým jednoduchým vodítkem jak zjistit, zda se domácnost nachází v místě s dostatečným signálem je příjem Regionální sítě 12 na sousedním kanále 47 (682MHz) s programy Óčko Black, Óčko Expres SD. Vzhledem k tomu, že vysílání Regionální sítě 4 bude ze stejného místa vysílat s dvojnásobným výkonem oproti Regionální síti 12, lze předpokládat, že dosah této sítě bude větší.

Mapu pokrytí televizním signálem šířeným PDTV je možné nalézt zde.