O nás

Společnost Prague Digital TV, s.r.o. je držitelem individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na jejichž základě provozuje vysílače na 46. kanále. Vlastníkem společnosti Prague Digital TV, s.r.o. je společnost České radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 247 38 875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16505.

Hlavní aktivity firmy

  • Provozování sítě elektronických komunikací
  • Provozování převzatého televizního a rozhlasového vysílání prostřednictvím sítě digitálních vysílačů

Záměry a cíle společnosti

  • Poskytovat kvalitní a cenově přijatelné služby přenosu televizního a rozhlasového vysílání, multimédií a datových služeb prostřednictvím digitálních vysílačů
  • Rozšíření programové nabídky pro diváky a posluchače
  • Poskytovat komplexní podporu pro uživatele našich služeb