Obchodní informaceInformace pro neziskové subjekty:

Pro subjekty založené za jiným účelem, než je dosahování zisku podle příslušných právních předpisů, které jsou neplátci DPH, platí uvedené ceny v návrhu smlouvy jako ceny koncové, tj. včetně DPH.